Ένα χρήσιμο εργαλείο από την ASSET Coaching Bootcamp!!!!

Πολλοί άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι με τη δουλειά τους. Αλλά πως μπορούμε να μετρήσουμε αυτή η δυσαρέσκεια, ώστε να αξιολογήσουμε την τρέχουσα εργασία μας;

Κάθε βράδυ, επί 3 εβδομάδες, θα πρέπει να θέτετε στον εαυτό σας τρία ερωτήματα και να καταγράφετε τις απαντήσεις σας σε μια κλίμακα από το 1(καθόλου) έως το 10 (πάρα πολύ)

1) Πρέπει: Ότι έκανα σήμερα στη δουλειά μου το έκανα οικειοθελώς ή με το ζόρι;

2) Μπορώ: Αντιστοιχούν τα καθήκοντα μου στις ικανότητες μου;

3) Θέλω: Αντιστοιχεί η εργασία μου στις επιθυμίες μου;

Κατόπιν αναλύστε τη μορφή των ιστίων που διαμορφώνονται στο διάγραμμα από μέρα, σε μέρα. Αν κινούνται τότε εργάζεστε σε μια θέση που σας προσφέρει ποικιλία. Αν μένουν στάσιμα διερωτηθείτε τα εξής:

1)Τι θέλετε να κάνετε;

2) Μπορείτε να κάνετε αυτό που θέλετε;

3) Θέλετε να κάνετε αυτό που μπορείτε;

4)Τι μπορείτε να κάνετε;

#take_action